Her er biletserien av Berntine under byggjing. Båten er på 37' og har ein Yanmar på 340 hk. Båten har byggenr. 76.

 

                nybygg 007-picnik
                                                 Her er skantene til skroget.

 

                nybygg 015-picnik
                                             Her er skantene komne på plass.

 

                nybygg 016-picnik
                                                         Skroget tek stor plass.

 

                nybygg 020-picnik
                                                            Liming av stevne.

 

                nybygg 022-picnik
                                              Liming av chine (kiming).

 

                nybygg 028-picnik
                                                    Motorfundament må også lagast.

 

                nybygg 037-picnik
                                             Langsgåande "stringer" i botn.

 

                nybygg 043-picnik
                                               Bjelkevegar og esing tar form.

 

                nybygg 048-picnik
                                                 Delene kjem på plass.

 

                nybygg 052-picnik
                                                Langsgåande spant er montert.

 

                nybygg 055-picnik
                                                        Motorfundament.

 

                nybygg 058-picnik
                                                 Deler i hekken kjem på plass.

 

                nybygg 059-picnik
                                                   Forsterkning i botn ved speil.

 

                nybygg 061-picnik
                                           Huda under plattforma er limt fast.

 

                nybygg 066-picnik
                                              Esinglistene er monterte.

 

                nybygg 074-picnik
                                             Så er vi i gong med huda.

 

                nybygg 078-picnik
                                                 Så er 1. lag i botn på plass.

 

                nybygg 085-picnik
                                                      Eg byrjar med 1. lag på sidene.

 

                nybygg 093-picnik
                                                          Vi har fått "tett" båt.

 

                nybygg 099-picnik
                                                       Så var det 2. laget.

 

                nybygg 104-picnik
                                                2. laget på BB side er montert.

 

                nybygg 106-picnik
                                               2. laget på plass.

 

                nybygg 108-picnik
                                                     Laga plass for propelltunell.

 

                nybygg 113-picnik
                                          Modell til kjøl og tunellen er ferdige.

 

                nybygg 114-picnik
                                    Så har eg fått på plass dei første laga med glassfiber.

 

                nybygg 123-picnik
                                               Fleire lag måtte støypast.

 

                nybygg 125-picnik
                              Epoxyen er lagt utover og kjølen er klar til å skruast fast.

 

                nybygg 129-picnik
                                           Så er kjøl/tunell festa til resten av skroget.

 

                nybygg 136-picnik
                                                      Så var det 3. laget.

 

                nybygg 143-picnik
                                        Og deler av glassfiberen er limt inn.

 

                nybygg 145-picnik
                                                 Speilet er ferdig limt.

 

                nybygg 148-picnik
                                                 Så er det 4. laget som vert limt på skroget.

 

                nybygg 153-picnik
                                 Så er mahognyen og matrialene til skansekledning på plass.

 

                nybygg 162-picnik
                               Skroget er limt ferdig og eg skal til med detaljer og sliping.

 

                nybygg 173-picnik
                                                   Her skal baupropellen vera.

 

                nybygg 182-picnik
                                        Så er tunnell og steglister på plass.

 

                nybygg 184-picnik
                                       Botn har fått 2 lag med Jotun Antipest.

 

                nybygg 192-picnik
                                                             Bakre del av botn.

 

                nybygg 193-picnik
                                                        Fremste delen.

 

                nybygg 200-picnik
                     Det er lagt på 1 lag med bunnstoff, slik at det herdar samen med primeren.

 

                nybygg 202-picnik
                                    Så er skroget slipt og klar for å koma på rett kjøl.

 

                nybygg 204-picnik
                                                 Skroget tek stor plass.

 

                nybygg 205-picnik
                                               Nå er det snart ingen veg tilbake.

 

                nybygg 206-picnik
                                                                Veggpryd ?

 

                nybygg 209-picnik
                                           Så er båten snart på rett kjøl.

 

                nybygg 210-picnik
                                                     Snuoperasjonen gjekk greitt.

 

                nybygg 212-picnik
                                                   Så står skroget i vater.

 

                nybygg 214-picnik
                                          Her er det mykje som skal monterast.

 

                nybygg 218-picnik
                                         Motoren ein 340 hk Yanmar vert heist ombord.

 

                nybygg 219-picnik
                                        Med snor og vater vert motorplassering rekna ut.

 

                nybygg 220-picnik
                                           Så er motorfundamentet ferdig.

 

                nybygg 221-picnik
                           Motoren står på fundamentet. Propellakslingen kjem seinare.

 

                nybygg 224-picnik
                               Store båtar må ha straumagregat. Her er fundamentet.

 

                nybygg 229-picnik
                                              Så var agregatet på plass.

 

                nybygg 242-picnik
                                                    Og slangane er kopla til.

 

                nybygg 252-picnik
                                               Dieseltanken må justerast på plass.

 

                nybygg 267-picnik
                                                  Så var det bjelkane.

 

                nybygg 289-picnik
                                                        Skott og lydpotte.

 

                nybygg 297-picnik
                                         Motorisolasjon og skap til motorstyring.

 

                nybygg 304-picnik
                                                     Kne og bjelkevegar.

 

                nybygg 316-picnik
                                       Varmtvannsberedar og trykkvannspumpe.

 

                nybygg 325-picnik
                                                      Dekk bak og skandekk.

 

                nybygg 332-picnik
                                                  Så er det tid for overbygget.

 

                nybygg 333-picnik
                                                 Bakerste delen av overbygget.

 

                nybygg 344-pinik
                                             Nå er hyttesidene komen på plass. 

 

                nybygg 348-picnik
                                                    Dieselslangane er monterte.

 

                nybygg 349-picnik
                                               Og dieselfilteret er lett å skifta.

 

                nybygg 362-picnik
                             Så var det innreidinga, her er dørken komen på plass.

 

                nybygg 375-picnik
                                            Skotta er plassert. Døra inn til toalettet.

 

                nybygg 382-picnik
                                                     Dobbelkøya i fremste lugaren.

 

                nybygg 392-picnik
                                     Det er berre karmen rundt køya som manglar.

 

                nybygg 395-picnik
                                                       Kleskap i forkabinen.

 

                nybygg 408-picnik
                                 Ankerbrunn og røyr til kran, for vask av anker mm.

 

                nybygg 409-picnik
                                                   Skap og vask på toalettet.

 

                nybygg 412-picnik
                                                Toalettrommet sett ovanfrå.

 

                nybygg 413-picnik
                                                          Kleskap i midtkabinen. 

 

                nybygg 421-picnik
                                                 Innreiding i styrehuset BB side.

 

                nybygg 426-pinik
                                                  Dette skal verta sitjegruppe.  

 

                nybygg 427-picnik
                                                Meir frå sitjegruppa.

 

                nybygg 429-picnik
                                                 Inngang til midtkabinen.

 

                Du kan sjå fleire bilete i del 2.