Her vil vi sjå korleis Sørbrisen vart byggd. Båten er på 34'.

Skroget er teikna av J.E.Vågen. Propelltunell er teikna av Servogear og overbygg og innreiding av eigaren. Skroget er krysslimt med 4 lag tre og epoxy. Propelltunell i glassfiber, er limt og skrudd fast til skroget. Dei 2 siste laga er limt inn over deler av tunellen. Overbygget er i Divinycell m/glassfiber.

Dekk og innreiding i teak. Båten er utan spant. Det er laminert inn vanntette skott under dørken. Ved denne byggemetoden får ein eit lett og heilt turrt skrog.                      

Overbygget er seinare trekkt innvendig med skai. Motor 222 hk Yanmar.

Her kjem nokre bilete frå bygginga:

 

               scan10038-picnik
                                                     Arbeid med 1. laget.

 

               scan10043-picnik
                                          1. laget på plass og så var det speilet.

 

               scan10044-picnik
                                      Båten tek stor plass i verkstaden.

 

               scan10034-picnik
                                                         Klart for 2. laget.

 

               scan10033-picnik
                                                 Tar til med 2. laget.

 

               scan10048-picnik
                       Høvlar av motorfundamentet og gjer plass for propelltunnellen.

 

              

               scan10046-picnik
                                         Propelltunnellen vert forma.

 

               scan10059-picnik
                                        Tunnell og kjøl vert støypt i glassfiber.

 

               scan10125-picnik
                           Kjøl og tunnell vert limt og skrudd fast til resten av skroget.

 

               scan10130-picnik
                                 3. laget vert laminert over glassfiberen.

 

               scan10126-picnik
                                              3. laget er på plass.

 

               scan10128-picnik
                                             4. laget vert i mahogny.

 

               scan10133-picnik
                                               Båten er ferdig laminert.

 

               scan10145-picnik
                     Skroget er ferdig pussa, botn prima og båten klar for å koma på rett kjøl.

 

               scan10143-picnik
                                   Skroget på veg mot rett stilling.

 

               scan10060-picnik
                                            Ein stolt hjelpesmann. 

 

               scan10065-picnik
                                                 Nå er spenninga over. 

 

               scan10064-picnik
                                 Skroget er reinska innvendig og botn epoxybehandla.

 

               scan10068-picnik
                                              222 hk Yanmar er på plass.

 

               scan10075-picnik
                                                  Motoren sett frå framsida.

 

               scan10071-picnik
                                              Kjølen før hylsa vert montert.

 

              

               scan10073-picnik
                                       Skotta under dørken kjem på plass.

 

               scan10083-picnik
                                                  Skanndekket er montert.

 

               scan10082-picnik
                                      Hyttesida i divinycell skal heisast på plass.

 

               scan10093-picnik
                                                         Overbygget tar form.

 

               scan10094-picnik
                                            Innvendige skott vert sett på plass.

 

               scan10099-picnik 2
                                                          Nokre av skotta.

 

               scan10109-picnik 2
                                      Toalettrommet tar form.

 

               scan10107-picnik 2
                                Dette skal verta dobbelkøy.

 

               scan10155-picnik
                                                           Førarplassen.

 

               scan10035-picnik
                                 Svigerfar til "redaren" ser etter at alt er i orden.

 

               scan10036-picnik
                                             Båten vert lyfta på vogna.

 

               scan10039-picnik
                                                       Detaljer frå hekken.

 

               scan10040-picnik
                                                       Første dag i frisk luft.

 

               scan10084-picnik 2
                                                  Nå er det like før sjøsetjing.

 

               scan10085-picnik
                                                  Båten lengtar mot sjøen.

 

               scan10121-picnik
                                                  "Karane" studerar arbeidet.

 

               scan10122-picnik
                                                   Den flyt visst beint.

 

               srbrisen 043-picnik
                                                      Her går det i 22 knop.