Her er del 3. Reknar med å få plass til resten av bileta her.

 

              CIMG0558 800x600
                               Liming av detaljer i bakkant styrbord hytteside.

 

              CIMG0559 800x600
                                        Så var mahognyen limt på hovudspeilet.

 

              CIMG0561 800x600
                                          Detaljer ved avslutning på babord hytteside.

 

              CIMG0563 800x600
                                                             Då var mahognyen på plass.

 

              CIMG0564 800x600
                                                                 Detaljer STB side.

 

              CIMG0565 800x600
                                                              Og BB side.

 

              CIMG0566 800x600
                                                    Klart for å reinska lim.

 

              CIMG0568 800x600
                                                  Limen er reinska  vekk på STB side.

 

              CIMG0569 800x600
                                                   Likeeins på resten av modulen.

 

              CIMG0572 800x600
                                                Alle skott og hyttesider er retta av.

 

              CIMG0574 800x600
                                 Og det er limt kryssfinerstrimler på toppen av skotta.

 

              CIMG0575 800x600
                        Det vert laga ei forlenging på STB side av oppgang frå badeplattforma.

 

              CIMG0577 800x600
               Her er det laga ei ramme for å bera dekket og samtidig vera feste for rekkverket.

 

              CIMG0578 800x600
                                           Mal for takplatene ved plasting av underside.

 

              CIMG0579 800x600
                    Her er fyrste takplate klar for plasting, 20 mm. divinycell H80.

 

              CIMG0581 800x600
                      Her er 1. del av taket plastra med 3 lag 450 gr. matter.

 

              CIMG0582 800x600
                                                   2 takplater er lagt på plass.

 

              CIMG0585 800x600
                                                   Då er divinycellen ferdig pussa.

 

              CIMG0587 800x600
                                                         Og klar til å leggja glassfiberen.

 

              CIMG0595 800x600
                                               Så er taket ferdig plastra, med 2 lag glassfiber.

 

              CIMG0597 800x600
                                     Innvendig er taket skøytt samen glassfiberremser.

 

              CIMG0601 800x600
                                                              Taket inne på toalettet.

 

              CIMG0604 800x600
                                                Stor takflate. Taket skal seinare slipast.

 

              CIMG0606 800x600
                                         Her er bakveggen kledt med teak, før den vert slipt.

 

              CIMG0607 800x600
                                                      Hyttesida er også kledt med teak.

 

              CIMG0609 800x600
                              I taket inne i kleskapet er det montert 5 mm. respatexlaminat.

 

              CIMG0612 800x600
                                          I taket er det montert lister, for feste for takplatene.

 

              CIMG0613 800x600
                                                  Her er det lister mellom takbjelkane.

 

              CIMG0615 800x600
                                           Liming av front til eit skap på badet.

 

              CIMG0616 800x600
                                               Her er fronten til det andre skapet.

 

              CIMG0617 800x600
                                                 Fronten til skapet over komfyr.

 

              CIMG0621 800x600
                                                        Skanter til taket.

 

              CIMG0622 800x600
                                                     Her er første plata plastra.

 

              CIMG0628 800x600
                                   Her er 2 av takplaten ferdig til å festa på toppen overbygget.

 

              CIMG0629 800x600
                                                Siste takplata vert testa om den passar.

 

              CIMG0636 800x600
                                                 Her er fronten klar for montering.

 

              CIMG0638 800x600
                 På sidene av overbygget vert rimser av glassfiber limt og skrudd fast.
                 Etterpå vert toppen av taket plastra samen med sidene.

 

              CIMG0639 800x600
                                         Skyggen på taket vert bygd opp med divinycell.

 

              CIMG0640 800x600
                                                         Klar for å støypa taket.

 

              CIMG0644 800x600
                                    Så er toppen av taket støypt, 2 lag med 450 gr matter.

 

              CIMG0645 800x600
                                              Her sett frå dekket over akterkabinen.

 

              CIMG0646 800x600
                                         Skapa over benken på badet, under byggjing.

 

              CIMG0652 800x600
                                        Så er skapa ferdige, dører kjem seinare.

 

              CIMG0650 800x600
                                              Her vert  skapet over pentrybenken laga.

 

              CIMG0651 800x600
                                                    Og sett frå ein annan vinkel.

 

              CIMG0655 800x600
                   Vi lyt ha ei luke for event.  ta opp motoren. Her er det skore hol i dekket.

 

              CIMG0656 800x600
                                    Når luka er teken vekk, ser ein rett ned i pentry'en.

 

              CIMG0657 800x600
                                 Hyllene i overskapet over kjøkkenbenken er på plass.

 

              CIMG0659 800x600
                                        Måtte ha fleire hyller i venstre skap på badet.

 

              CIMG0660 800x600
                                              Her er lukeopningen, sett frå pentry.

 

              CIMG0661 800x600
                                      På undersida er det limt på 5 mm. kvit respatex.

 

              CIMG0662 800x600
                                  Her er det gjordt klart for å montera luka på plass.

 

              CIMG0677 800x600
                 Luka er på plass. Det vil koma ein syrefast ramme med pakning, over luka.

 

              CIMG0663 800x600
                                          Kablane fram til lyspunkat må på plass.

 

              CIMG0666 800x600
                                                    Leggjing av takplater.

 

              CIMG0670 800x600
                                                  Takplaten i pentry er på plass.

 

              CIMG0673 800x600
                                                        Her det plata i akterkabinen.

 

              CIMG0676 800x600
                                                Takluka slik ein  ser den innvendig.

 

              CIMG0667 800x600
                                                       Og slik vert det på badet.

 

              CIMG0678 800x600
                                                      Her skal det verta skap for TV.

 

              CIMG0680 800x600
                                      Slik vart TV skapet. Døra vert montert seinare.

 

              CIMG0681 800x600
                                       Fekk også plata ferdig taket under TV skapet.

 

              CIMG0685 800x600
                                                   Trappa opp til akterdekket.

 

              CIMG0687 800x600
                                   Har også montert søyle attmed trappa, for å stiva av taket

 

              CIMG0686 800x600
                                  Kjøleskapet skal stå inne i rommet framom kjøkkenbenken.

 

              CIMG0689 800x600
                                                     Avslutning av taket i pentry.

 

              CIMG0690 800x600
                                            Hyttesidene vert kledd med 5 mm. teak.

 

              CIMG0691 800x600
                                           Er nesten ferdig å passa til teaken på hyttesida.

 

              CIMG0693 800x600
                                         Måtte prøva døra til TV skapet.

 

              CIMG0703 800x600
                                       Så er teaken innsida av overbygget limt fast og slipt.

 

              CIMG0705 800x600
                                                            I midtkabinen.

 

              CIMG0706 800x600
                                                         BB side i framkabinen.

 

              CIMG0708 800x600
                                                               Frå styrbord side.

 

              CIMG0711 800x600
                                           Veggen  bak i akterkabinen er også ferdigslipt.

 

              CIMG0716 800x600
                                                TV skapet og litt av gardinbrettet.

 

              CIMG0717 800x600
                                                    TV'en skal festast på døra.

 

              CIMG0718 800x600
                                            Gardinbettet i fronten av overbygget.

 

              CIMG0719 800x600
                                                    Plater under gardbretta.

 

              CIMG0721 800x600
                                                              Kablar til lyspunkta.

 

              CIMG0724 800x600
                                                     Kabler i fremste kabinen.

 

              CIMG0725 800x600
                                                   Skrogsidene er epoxybehandla.

 

              CIMG0727 800x600
                                                   Her frå stikkøya i midtkabinen.

 

              CIMG0730 800x600
                                  Det er kledt under dollbordet, her frå badet.

 

              CIMG0731 800x600
                                                              Frå midtkabinen.

 

              CIMG0734 800x600
                                                 Under skandekket i fremste kabinen.

 

              CIMG0737 800x600
                           Flake og epoxy på badegolvet, beige med brun og raudspetter i.

 

              CIMG0738 800x600
                            Fronten framom sitjegruppa er pussa. Listene manglar.

 

              CIMG0740 800x600
                                                              Karm rund senga.

 

              CIMG0743 800x600
    På grunn av anna arbeid, vart det ikkje så mykje båt denne veka. Her er listene i taket på badet, montert.

 

              CIMG0745 800x600
                                                 Taket i kjøkkenet, sett frå badet.

 

              CIMG0746 800x600
                                           Kjøkkentaket, sett frå ein annan vinkel.

 

              CIMG0747 800x600
                                                     Taket fram mot salongen.

 

              CIMG0748 800x600
                                                        Taket i akterkabinen.

 

              CIMG0750 800x600
                                                     Ferdig med listing i taket.

 

              CIMG0751 800x600
                                           Bjelken og taket på BB side.

 

              CIMG1913 800x600
                                                     Taket i STB side i salongen.

 

              CIMG1914 800x600
                                        Ekstra kasse for å få plass til kontrollkablar mm.

 

              CIMG1915 800x600
                                                             Over TV skapet.

 

              CIMG1916 800x600
                                            Midtpartiet i taket, mellom 2 "kunstige" bjelkar.

 

              CIMG1917 800x600
                                                      Då var dette taket ferdig.

 

              CIMG0764 800x600
                                                     Taket i fremste kabinen.

 

              CIMG0765 800x600
                                                                 På STB side.

 

              CIMG0767 800x600
                                                        I midtkabinen.

 

              CIMG0768 800x600
                                              Ut mot gang ved midtkabinen.

 

              CIMG0769 600x800
                                               Slik vert dørkarmen inn til badet.

 

              CIMG0772 600x800
                                              Inn til midt- og framkabinen.

 

              CIMG0776 800x600
                                                                Liming av dørene.

 

              CIMG0781 800x600
                                                    Armlene i sitjegruppa.

 

              CIMG0783 800x600
                                                            Her frå fremste delen.

 

              CIMG0784 800x600
                                               Sitjegruppa er ferdig lista.

 

              CIMG0786 800x600
                                              Oppgang til uteplassen.

 

              CIMG0787 800x600
                                                  Benken i midtkabinen er ferdig lista.

 

              CIMG0788 800x600
                                                  Køyene i framkabinen med karmar.

 

              CIMG0792 800x600
                                          Her er ein av dei andre dørene ferdig limt.

 

              CIMG0793 600x800
                                           Dørene er monterte, her inn til badet.

 

              CIMG0794 600x800
                                                         Sett frå akterkabinen.

 

              CIMG0796 600x800
                           Dørene til midtkabin og fremste lugaren. Dørlåsane kjem seinare.

 

              CIMG0800 800x600
                                                     Kantlist på STB side i salongen.

 

              CIMG0802 800x600
                                                          Bakover mot pentry.

 

              CIMG0805 800x600
                                            Listene er på plass i benken over motoren.

 

              CIMG0809 800x600
                                                   Slik vert benken for komfyren.

 

              CIMG0810 800x600
                                                    Støvsuging og rydding kjem seinare.

 

              CIMG0811 800x600
                                                     Fundamentet til straumaggregatet.

 

              CIMG0815 800x600
                                                             Aggregatet er sett fast.

 

              CIMG0816 800x600
                                                      Slik ser det ut frå pentrydelen.

 

              CIMG0819 800x600
                                                      Dekselet og lyddempar er montert.

 

              CIMG0820 800x600
                  Vannutskillaren for eksosen. Vatnet skal ut i midterste utløp og tørr eksos i høgre.

 

              CIMG0826 600x800
                                             Eksosslangen må fram, under dørken.

 

              CIMG0827 800x600
                            Eksosslangen må sikrast for for vatn frå utsida av skroget.

 

              CIMG0831 800x600
                                  Slangane til vannskillaren for eksosen frå aggregatet.

 

              CIMG0832 800x600
                                                    Alle slangane er på plass.

 

              CIMG0833 800x600
                                             Racor dieselfilter til motor og aggregat.

 

              CIMG0835 800x600
                                       Vannrøyr, blå for kaldt vatn og raudt for varmt vatn.

 

              CIMG0838 800x600
                                                    "Kryss" med grein til badet.

 

              CIMG0839 800x600
                                      Vanntankar, beredar og vannpumpe.

 

              CIMG0842 800x600
                                                   Påfylling og lufting av vanntankane.

 

              CIMG0843 800x600
                                                     Tilkopling av vannuttak mm.

 

              CIMG0844 800x600
                                         Her skal slangar og straumkablar til toalettet koma.

 

              CIMG0845 800x600
                                           Trykkvannspumpa for spyling av toalettet.

 

              CIMG0849 800x600
                                                      Toalettet er på plass.

 

              CIMG0846 800x600
                                            Slangane til gråvannstanken og septiktank.

 

              CIMG0855 800x600
                                 Baderomsvifta til venstre og brytar for toalettet i midten.

 

              CIMG0854 800x600
                                                            Avløp frå vasken.

 

              CIMG0856 800x600
                                                       Matrialer til 30 skapdører.

 

              CIMG0857 800x600
                                                  Det ver tilsamen 120 deler.

 

              CIMG0858 800x600
                    Med tappevogna på fresen, vert vert over- og under ramme frest i endane.

 

              CIMG0862 600x800
                                                        Slik ser tappedelen ut.

 

              CIMG0860 800x600
                                         Måtte prøva ei lita skapdør, om det passa i hop.

 

              CIMG0863 800x600
                                             Dette vert ein av dei største skapdørene.

 

              CIMG0865 800x600
                                     Nokre dører er sett samen og limen herda.

 

              CIMG0866 600x800
                                                         Nokre ferdige dører.

 

              CIMG0867 800x600
                                              Her er resten, tilsamen 30 dører.

 

              CIMG0869 800x600
                                                     Detaljer på dørene.

 

              CIMG0871 800x600
                                           Døra er montert, med lås.

 

              CIMG0872 800x600
                          Slik vert døra. Rosetten rundt låsknappen vert montert etter lakkering.

 

              CIMG0873 800x600
                                                        På badet.

 

              CIMG0875 800x600
                                                  Overskapa i pentry.

 

              CIMG0877 800x600
                                                            Skapa i salongen.

 

              CIMG0878 600x800
                                                             I midtkabinen.

 

              CIMG0879 600x800
                                                  Skapet i midtgangen.

 

              CIMG0880 800x600
                                                           Mot baugen.

 

              CIMG0881 600x800
                                                        Kleskapet i framkabinen.

 

              CIMG0883 800x600
                                      Produksjon av skuffer. Ein av frontane.

 

              CIMG0885 800x600
                                            Dette er skuffene til kjøkkenet.

 

               CIMG0886 600x800
                                                    Nokre av skuffene i akterkabinen.

 

               CIMG0887 600x800
                                                    Kvit respatex i botn av skuffene.

 

               CIMG0888 800x600
                                                   Skuffene på plass på badet.

 

               CIMG0890 800x600
                                                 Det er tilsamen 21 skuffer i båten.

 

               CIMG0891 600x800
                                                Alle skuffene i akterkabinen.

 

               CIMG0894 800x600
                                                   Så vart det endå meir skap i båten.

 

               CIMG0895 800x600
                                                                   I pentryet.

 

               CIMG0903 800x600
                                                                  Over motorkassen.

 

               CIMG0896 800x600
                                                Skjærefjøl må det også vera ombord.

 

               CIMG0898 800x600
                                                        Skuffene oppe i salongen.

 

               CIMG0899 800x600
                                                   Det vert mykje plass til "ting og tang".

 

                CIMG0906 800x600
                                                   Fjører til å halda oppe skapdøra.

 

                CIMG0907 800x600
                                                                  I lukka stilling.

 

                CIMG0908 800x600
                                                    Over dobbelsenga til redaren.

 

                CIMG0909 800x600*
                                         Etter ferie, kom redaren med lakk og kostar.

 

                CIMG0910 800x600
                                               Han blanda inn litt brun mahognybeis i lakken.

 

                CIMG0911 800x600
                                               Lakken er 3-stjerner silkematt.

 

                CIMG0912 800x600
                                                          1. strøket er på plass.

 

                CIMG0913 600x800
                                                     Det vert tilsamen 3 strøk.

 

                CIMG0914 600x800
                                                           Her frå fremste lugaren.

 

                CIMG0915 600x800
                                                 Døra til fremste kabinen.

 

                CIMG0917 800x600
                                                       Lys og i akterkabinen.

 

                CIMG0920 800x600
                                                                     Brytar.

 

                CIMG0928 800x600
                                                     Taklys i pentry.

 

                CIMG0931 800x600
                                                                      I salongen.

 

                CIMG0932 800x600
                                                     Plassering av brytar i midtkabinen.

 

                CIMG0933 800x600
                                                           I midtkabinen.

 

                CIMG0938 800x600
                                                               I framkabinen.

 

                CIMG0940 800x600
                                                            Dimmebrytar i salongen.

 

                CIMG0941 800x600
                                                              Isolering av motorrom.

 

                CIMG0942 600x800
                                                                Kjølevannsfilter.

 

                CIMG0945 800x600
                                                      Trangt mellom motor og vegg.

 

                CIMG0950 800x600
                                                       Tanktopp med uttak og retur.

 

                CIMG0955 800x600
                                                       Dieselslangar til motoren.

 

                CIMG0966 800x600
          Måtte laga ei dør inn til tankrommet for gråvatn og sept.tank. Her vert batteria plasserte.

 

                CIMG0968 800x600
                                                           Skapdøra er montert.

 

                CIMG0969 800x600
                                        Listing rundt kanten ved salong/trapp ned til midtkabin.

 

                CIMG0971 800x600
                                  Det mangla nokre lister i framkant salong. Her er ei av dei.

 

                CIMG0972 800x600
                                                      Her ved nedgangen til midtgang.

 

                CIMG0973 800x600
                                                               Taklist midtgang.

 

                CIMG0974 800x600
                                                  Legging av kunstig golvplank i framkabinen.

 

                CIMG0976 800x600
                        Ferdiglagt golv frå Nordanger Gulv. Fuging langs kanten kjem seinare.

 

                CIMG0977 800x600
                                                             Dørken i pentry.

 

                CIMG0980 800x600
                                                           Midtkabinen.

 

                CIMG0985 600x800
                                                   BB side av dobbelkøya i akterkabinen.

 

                CIMG0987 600x800
                                                              Framom dobbelkøya.

 

                CIMG0988 800x600
                                                                 Oppe i salongen.

 

                CIMG0989 800x600
                                                            Nedgang til pentry.

 

                CIMG0993 1280x960
                                              Luker for å kunna sjå under badeplattforma.

 

                CIMG0995 960x1280
                                                                 Kasse over truster bak.

 

                CIMG0996 1280x960
                                                Fuging av nater langs kanter, svart Simson.

 

                CIMG0999 1280x960
                                                         Her fugene langs skottet ferdig.

 

                CIMG1001 960x1280
                                                    Fuging av trapp opp på akterdekket.

 

                CIMG1002 600x800
                                                   Luke i dørken ved pentry.

 

                CIMG1003 600x800
                                                                I akterkabinen.

 

                CIMG1004 600x800
                             Resten av skapdørene er montert. Dei vert lakkert seinare.

 

                CIMG1014 800x600
                                                          Ved kjøkkenbenken.

 

                CIMG1016 800x600
                                                  Bak i rommet vart det dørk for batteria.

 

                CIMG1017 800x600
                                          Inngang til batteria frå køya i midtkabinen.

 

                CIMG1021 800x600
                                                             Bordplata til salongen.

 

                CIMG1022 800x600
                             Måtte fresa opning under badedøra. Vifta på badet treng luft.

 

                CIMG1027 800x600
                           Overbygget må verta lenger. Styreposisjonen skal vera her oppe.

 

                CIMG1030 800x600
                                                  Karmen er kledt med mahogny.

 

                CIMG1032 800x600
                                                Skal festast mot fremste overbygget.

 

                CIMG1036 800x600
                        Etter at båten kjem ut or verkstaden, skal vindskjermane monterast på.
                                        Her er yttersida kledt med mahogny.

 

                CIMG1045 800x600
                                                          Og innsida får teak.

 

                CIMG1046 800x600
                             Sideskjermane er ferdig slipte. Har laga gjigg for å montera dei på.

 

                CIMG1047 800x600
                                        Her prøver eg å passa til midterste frontskjerm.

 

                CIMG1055 800x600
                                             Har limt teak på innsida av frontskermane.

 

                CIMG1051 800x600
                                    Benkene ved styreposisjonen, sett frå BB side.

 

                CIMG1053 800x600
                                                   Benkene slik ein ser dei frå  stb side.

 

                CIMG1059 800x600
                                                             Trinn på STB side.

 

                CIMG1060 800x600
                                                                 Og BB side.

 

                CIMG1063 800x600
                                               Vindskjermen er ferdig innvendig.

 

                CIMG1065 800x600
                                                         Og slipt utvendig.

 

                CIMG1068 800x600
                                             Ilas Inside 1000 watt ankervinsj er montert.

 

                CIMG1069 600x800
                                    Så er det berre montering av straum og radiostyringar igjen.

 

                CIMG1070 cr
                                               Beslag og trinse for styring av ankerkjetting.

 

                CIMG1073 600x800
                                        Fundament, rorhylse og styresylinder.

 

                CIMG1075 800x600
                                         Karmen på dekket er slipt og ventar på lakk.

 

                CIMG1082 800x600
                                               Ror i syrerfast stål og arm for nødstyring.

 

                CIMG1083 800x600
                                                             Ventilar i overbygget.

 

                CIMG1088 800x600
                                                              Stjerneventilar innvendig.

 

                CIMG1090 800x600
                 Alle vinduopningar er ferdig pussa, frest ut fals og epoxybehandla. Takluka er passa til.

 

                CIMG1091 800x600
                                     Måtte lima på list i nedkant skjerm, for feste til tak.

 

                CIMG1095 800x600
                        Så var det tid for å lima teaken, som vert på toppen av rekkverket.

 

                CIMG1097 800x600
                                                       Mange limtvinger.

 

                CIMG1102 800x600
                                                 Fremste rekka vert 7,2 meter.

 

                CIMG1100 600x800
                                           Limen er herda og rekka kan flyttast.

 

                CIMG1104 800x600
                            Det vert herda glass i båten, så det vert malar til 29 glass.

 

                CIMG1105 800x600
                   Vi fann eit rom til defrosterapparatet. 3 av slangane går opp til vindskjermen.

 

                CIMG1106 800x600
                      Det måtte skjerast hol i benken, til defroster. Luka er lista og montert.

 

                CIMG1112 800x600
                                                  Det er 1 dyse inn til salongen.

 

                CIMG1116 800x600
                                       Batterikasse m/batteri og dørk ved fremste truster.

 

                CIMG1118-2 800x600
                                         Plassen for batteri til bakre truster og ankervinsj.

 

                CIMG1120-2 800x600
                                                           Start- og forbruksbatteri.

 

                CIMG1126-2 800x600
                                                Rele og radiostyring for ankervinsj.

 

                CIMG1128-2 800x600
                     Automatsikring for ankervinsj og fjernstyrd hovudstraumbryter for truster.

 

                CIMG1127-2 800x600
                                                   Så då er ankervinsjen komen i drift.

 

                CIMG1130-2 800x600
                                                  Varmluftdyse til midtgang.

 

                CIMG1131 800x600
                                                          5,5 KW dieselvarmar.

 

                CIMG1132 800x600
                                                            Eksosutløp for varmar.

 

                CIMG1135 800x600
                                              Oversikt over installasjonen.

 

                CIMG1136 800x600
                                   Friskluftsinntak til varmaren og lufting av dieseltanken.

 

                CIMG1137-2 800x600
                                                Styring og temp.følar for varmaren.

 

                CIMG1138 800x600
                                                         Varmluftsdyse til pentry.

 

                CIMG1141-2 800x600
                                Luftinntaket vert innom samme rista som inntaket til motoren.

 

                CIMG1146 600x800
                         Dekket vert forsterka med 4 mm. furu kryssfiner, limt oppå 12 mm. gran.

 

                CIMG1149 800x600
                                           Framdekket med holdarar for esing.

 

                CIMG1150 800x600
                                         Fremste delen av esingane er skrudd og limt.

 

                CIMG1151 800x600
                                                         BB side. Esingane er i eik.

 

                CIMG1153 800x600
                                            Størrelsen på esingane er 50 x 50 mm.

 

                CIMG1157 800x600
                                                            Esingane er på plass.

 

                CIMG1162 800x600
                                                   Esinglista i eik er slipa.

 

                CIMG1163 800x600
                                                       Fram mot baugen.

 

                CIMG1164 800x600
                                                   Listing rundt trappa.

 

                CIMG1165 800x600
                           Karm rundt kanten på akterkabinen. snart vert det leggjing av dekk.

 

                CIMG1166 800x600
                                                   På kanten av akterkabintaket.

 

                CIMG1169 800x600
                                                                   På BB side.

 

                CIMG1170 800x600
                                                               På baugen.

 

                CIMG1171 800x600
                                                    Esinglista sett i mellom stillas.

 

                CIMG1174 800x600
                                                        Fremste delen av esinga.

 

                CIMG1176 800x600
                                      Dei kvite røyrane er nå fulle med kablar og hydraulikkslange.

 

                CIMG1177 800x600
                                    "Vegkryss" med kabel. Vert sett seinare stripsa fast.

 

                CIMG1178 800x600
                                    Her kjem "eltavle". Kablane ligg klar for montering.

 

                CIMG1179 800x600
                                         Trustarane er kopla til, manglar kun signalkabel.

 

                CIMG1180 800x600
                                                    Sikringskap for styreposisjonen.

 

                CIMG1190 800x600
                                                            Epoxy på akterdekket.

 

                CIMG1191 800x600
                                                       Og framme på dekket.

 

                CIMG1192 600x800
                                                             BB side.

 

                CIMG1198 800x600
                   Etter ein del jobbing med kabel, kopling mm. , vart det lys. Her i aktekabinen.

 

                CIMG1201 800x600
                                                  Pentry med "lysrøyr" over vasken.

 

                CIMG1205 800x600
                                                            4 taklys i salongen.

 

                CIMG1207 800x600
                 Her er noko av tavla. Landstraum og tavle for agregat er ikkje kome på plass.

 

                CIMG1210 800x600
                                                           Sikring og styring er montert.
 

                CIMG1211 800x600
                   Er ferdig med opplegget for landstraum. Straumagregatet er klar for start.

 

                CIMG1213 800x600
                                               Kabling i motorrommet.

 

                CIMG1218 800x600
                                            Sikring og styring for trustar bak.

 

                CIMG1220 800x600
                                                         Stikkontakt til v.v.beredar.

 

                CIMG1226 800x600
                                                            Innfelt stikkontakt.

 

                CIMG1227 600x800
                                           Slik ser stikkontakten ut på baksida.

 

                CIMG1231 600x800
              Straumtavla er ferdig. Ladarar for truster framme og bak, er montert nede til venstre.

 

                CIMG1229 600x800
                                         220 liter kjøleskap med fryseboks oppe.

 

                CIMG1233 600x800
                                           Kjøleskapet er fastmontert og komen i drift.

 

                CIMG1234 600x800
                                                   Slik ser ein det frå salongen.

 

                CIMG1235 800x600
                                                 Dette vert dør opp til styreplassen.

 

                CIMG1236 800x600
                                                          Liming av breie lister.

 

                CIMG1238 800x600
                                                                Instrumentbordet.

 

                CIMG1244 800x600
                                         Kanalar for varmluft. Vert montert fast seinare.

 

                CIMG1247 800x600
                                                Vendbar rygg ved styreplassen.

 

                CIMG1257 800x600
                                                   Targabøylen vert sett samen.

 

                CIMG1261 800x600
                                               Ytterdelen i hjørna er limt.

 

                CIMG1262 800x600
                                                     Då er delene limt ferdig.

 

                CIMG1263 800x600
                                                         Snart klar for sliping.

 

                CIMG1269 800x600
                                              Targabøylen er plasta og sparkla. Klar for lakking.

 

                CIMG1271 800x600
                                                   Overbygget er slipt og lakka.

 

                CIMG1272 800x600
                                                          Ventilane er på plass.

 

                CIMG1275 800x600
                                                        Targabølen er malt ferdig.

 

                CIMG1276 800x600
                                                            Kvit vannlinje.

 

                CIMG1282 800x600
                                                Har passa til vinduslistene på skjermen.

 

                CIMG1284 800x600
                                                      Vinduene er montert.

 

                CIMG1285 800x600
                                                      Det er 5 mm. herda glass.

 

                CIMG1286 800x600
                                                     Snart klar for å leggja teakdekket.

 

                CIMG1289 800x600
                                                        Vinduslistene på hekken.

 

                CIMG1291 800x600
                                              Listing inne i karmen, her frå vindskjermen.

 

                CIMG1293 600x800
                                                 Stigtrinn opp til akterdekket.

 

                CIMG1295 600x800
                                      Påfylling til vanntankane ligg under eine stigtrinnet.

 

                CIMG1297 800x600
                                                         Lister i vinduene bak.

 

                CIMG1298 800x600
                                                               Front i salong.

 

                CIMG1300 800x600
                                                               Side i salong.

 

                CIMG1301 800x600
                                                          Side i fremste lugaren.

 

                CIMG1302 800x600
                                                  Listene i front i fremste lugaren.

 

                CIMG1304 800x600
                                                      Så er det tid for å leggja dekket.

 

                CIMG1305 800x600
                                               Dekket er Aicona, kunstig teak.

 

                CIMG1306 800x600
                                          Dekket vert limt med svart Simson CA.

 

                CIMG1308 800x600
                                           Dekket skal fugast i kanten og slipast.

 

                CIMG1313 800x600
                                                       Noko av rekkverket - - -

 

                CIMG1315 800x600
                                                   - - -   er på plass.

 

                CIMG1319 800x600
                                         Vindskjerm og targabøylen er klar for montering.

 

                CIMG1320 800x600
                                                            På dekket bak.

 

                CIMG1321 800x600
                                                             Inne i sitjeplassen.

 

                CIMG1327 800x600
                                                    Frammover mot baugen.

 

                CIMG1330 800x600
                                                              Klar for veging.

 

                CIMG1335 800x600
                                                Her heng båten i stroppene. Vekt 6500 kg.

 

                CIMG1333 800x600
                                                       Klar for å køyra vogna under båten.

 

                CIMG1340 800x600
                                     List langs sida. Vert bygd samen med badeplattforma.

 

                CIMG1341 800x600
                                                                   Rekkverket.

 

                CIMG1343 800x600
                                                            Redningsluke i hekken.

 

                CIMG1345 800x600
                                                     Plattformdekket i divinycell.

 

                CIMG1347 800x600
                                 Skroget er beisa med International mahogny båtbeis.

 

                CIMG1348 800x600
                                                  Har nå fått på 3. strøk Clipper 2.

 

                CIMG1351 800x600
                                               Karmen på akterdekket er sett fast og fuga.

 

                CIMG1354 800x600
                                                         Noko av teakrekka.

 

                CIMG1355 800x600
                                                 Kahyttaket og litt av framdekket.

 

                CIMG1365 800x600
                                                       Innerramma til luka er montert.

 

                CIMG1368 800x600
                                        Lakken skal mattast og ha på nytt strøk med lakk.

 

                CIMG1370 800x600
                                                                   Hekken.

 

                CIMG1374 800x600
                                                          BB side.

 

                CIMG1376 800x600
                                                       Båten fyller døropninga.

 

                CIMG1379 800x600
                                             Det var 4-5 cm klaring over båten.

 

                CIMG1381 800x600
                                                       Første gong ute i frisk luft.

 

                CIMG1384 800x600
                                              Har sett fast øverste vindskjermen.

 

                CIMG1387 800x600
                                                   Targabøylen er på plass.

 

                CIMG1394 800x600
                                                            Det vert høgt.

 

                CIMG1396 800x600
                                                   Kjersti frå Eteka tar mål av kalesja.

 

                CIMG1398 800x600
                                                      Kalesjemalen er ferdig.

 

                CIMG1399 800x600
                                               Det vert nok ein annan farge på kalesja.

 

                CIMG1402 800x600
                                                               Slik vert det.

 

                CIMG1412 800x600
                                              Rygg i benkene, bak styreposisjonen.

 

                CIMG1416 800x600
                                          Detaljer rundt nedgang til salong.

 

                CIMG1419 800x600
                                                                Skyveluke. 

 

                CIMG1424 800x600
                                                           Støvete port.

 

                CIMG1425 800x600
                                                                Styrekonsoll.

 

                CIMG1427 800x600
                                                             Dør ned til salongen.

 

                CIMG1431 800x600
                                                             Rorbeslag.

 

                CIMG1435 800x600
                                                      Snart klar for sjøsetjing.

 

                CIMG1436 800x600
                                                 Så er båten komen på sjøen.

 

                CIMG1437 800x600
                                                   Det vert høgt opp til styreposisjonen.

 

                CIMG1438 800x600
                                                      Klar for å slepast til kai.

 

                CIMG1439 800x600
                                                               "Slepet".

 

                CIMG1441 800x600
                                                 Det er litt som må gjerast før testkøyring.

 

                CIMG1442 800x600
                                                         Kalesja manglar.

Båten vart levert 1. mai og her er 2 videosnuttar frå testkøyringa:  : https://www.youtube.com/watch?v=bxtC8iMYzY8&feature=youtu.be og denne: https://www.youtube.com/watch?v=8KCZiczuMNo .

                   Vi fekk ein toppfart på ca. 21 knop med 320 hk Nogva Nanni. Viser nokre bilete av båten i fart.

                   IMG 2847 800x533

                  IMG 2850 800x533

                  IMG 2864 800x533

                  IMG 2874 800x533

                  IMG 2882 800x533

                  IMG 2890 800x533

                  IMG 2913 800x533