Her kjem del 4 av bygg nr. 78.

CIMG5162 800x600
                                                                         Skansekledningen er slipt.

 

CIMG5163 800x600
                                                             Og klar for å malast kvit.

 

CIMG5165 800x600
                                       På toppen av akterkabinen måtte glassfiberkanten dekkast med teaklist.

 

CIMG5167 800x600
                                                                   Den er limt og skrudd fast.

 

CIMG5170 800x600
                                                                     Toppen av rekka er slipt.

 

CIMG5173a 800x600
                                          All flater i styrehuset som vert synleg, er malt med 2-komp. maling.

 

CIMG5174a 800x600
                                                               Resten vert dekka av innreiding.

 

CIMG5177 800x600
                                                                 Liming av fronten til pentrybenken.

 

CIMG5179 800x600
                                                                         Her kjem kjøkkenbenken.

 

CIMG5180 800x600
                                                                                Feste for skotta.

 

CIMG5181 800x600
                                                                          Skotta i benken er på plass.

 

CIMG5184 800x600
                                         Vaskekummen til venstre, så kjem skuffseksjonen m/skjerefjøl.

 

CIMG5185 800x600
                                                         Steikeovnen. Heilt til høgre kjem kjøleskapet.

 

CIMG5187 800x600
                                                         Saga hol frå stikkøya og inn til "teknisk rom".

 

CIMG5190 800x600
                                                                                   Luka er montert.

 

CIMG5191 800x600
                                                                              Benkeplate.

 

CIMG5193 800x600
                                                        Så var vask, koketopp og steikeovn på plass.

 

CIMG5194 800x600
                                                             Kjøleskap, dører og skuffer kjem seinare.

 

CIMG5195 800x600
                                                                   Får laga eit skap bakom kjøkkenbenken.

 

CIMG5197 800x600
                                                               Her er benken under styrestolen.

 

CIMG5198 800x600
                                              Benken for styrestol er montert, samt glidelister for skuffe.

 

CIMG5200 800x600
                                                            TV - liften er montert. Den står bak ryggen i sofaen.

 

CIMG5211 800x600
                                                                     Skapet over kjøkkenbenken.

 

CIMG5214 800x600
                                                                             Salongen tar form.

 

CIMG5217 800x600
                                                      Skal laga til eit system for passasjersete.

 

CIMG5220 800x600
                                                         Så var det å isolera aksospotta.

 

CIMG5221 800x600
                                                                 Isolasjonskassen til eksospotta.

 

CIMG5222 800x600
                                                                Kassen til luftinntaket for motoren.

 

CIMG5228 800x600
                                                                      Så er skroget slipt ferdig.

 

CIMG5230 800x600
                                                                     Og klar for lakkering.

 

CIMG5234 800x600
                                                                            Så var det salongen.

 

CIMG5235 800x600
                                                                   Ryggplatene vert montert.

 

CIMG5238 800x600
                                                  Då har vi starta med maling av skansekledning.

 

CIMG5239 800x600
                                                                             Og overbygget.

 

CIMG5241 800x600
                                                                  Det må pussast før neste strøk.

 

CIMG5243 800x600
                                                      Hol for rømming og lufting i akterkabinen.

 

CIMG5245 800x600
                                                                          Myggnetting til luka.

 

CIMG5246 800x600
                                                            Akterspeilet vert dekka med 6 mm kryssfiner.

 

CIMG5253 800x600
                                               Eksosslangen under køya er isolet og kassa inn.

 

CIMG5254 800x600
                                                        Slik vert akterkabinen på BB side.

 

CIMG5257 800x600
                                                       Då vert det skap i fremste toalettrommet.

 

CIMG5258 800x600
                                                                    Frontane til skapet er limt.

 

CIMG5260 800x600
                                                                        Benken på toalettet.

 

CIMG5263 800x600
                                                                          Benkeplata er limt fast.

 

CIMG5266 800x600
                                                                   Isolering av motorrommet.

 

CIMG5271 800x600
                                                                            Skottet bak motoren.

 

CIMG5274 800x600
                                                             Under dørken er det 2 lag med isolasjon.

 

CIMG5286 800x600
                                                                     Lukene til motorrommet.

 

CIMG5273 800x600
                                                               Tavla med filter og vendebrytarar.

 

CIMG5275 800x600
                                                    Vasken på badet i akterkabinen er limt fast.

 

CIMG5279 800x600
                                              Vasken på badet framme med skap og skyvedører.

 

CIMG5284 800x600
                                                    Så skal det lagast fleire skap i front av båten.

 

CIMG5283 800x600
                                                                Dette vert fronten til skapa.

 

CIMG5293 800x600
                                                                        Skapfronten er montert.

 

CIMG5295 800x600
                                                         Rommet i benk attmed stikkøy i midtkabinen.

 

CIMG5296 800x600
                                                         Inngang til stikkøya på venstre side.

 

CIMG5297 800x600
                                                                   Benk på BB side i framkabinen.

 

CIMG5299 800x600
                                                                            Styrbord side.

 

CIMG5300 800x600
                                                                 Stuerom ved sida av køya.

 

CIMG5303 600x800
                                                      Alle benker er epoxybehandla innvendig.

 

CIMG5312 800x600
                                                                            Epoxy i benkene.

 

CIMG5320 800x600
                                                              Småbenker i framkabinen.

 

CIMG5318 600x800
                                                                   Trinn attmed dobbelkøya.

 

CIMG5323 600x800
                                                                       Avløp frå badet i akterkabinen.

 

CIMG5325 800x600
                                                                         Vask med krane.

 

CIMG5328 800x600
                                                       Hyttesiden skal dekkast med kryssfiner.

 

CIMG5327 800x600
                                                                          Slik vert hyttesidene.

 

CIMG5331 800x600
                                                                    Fronten i fremste kabinen.

 

CIMG5332 800x600
                                                                4 mm bjørk kryssfiner.

 

CIMG5334 800x600
                                                                      BB side er kledt ferdig.

 

CIMG5333 800x600
                                                                                 I dusjen.

 

CIMG5336 800x600
                                                                                STB front.

 

CIMG5339 800x600
                                                          Så var det nedgang til akterkabinen.

 

CIMG5344 800x600
                                                              Platene på plass og 1 strøk med lakk.

 

CIMG5346 800x600
                                                                      1. strøk med oljelakk 3-stjerner

 

CIMG5347 800x600
                                                                 Då vert det mahogny på innsida i lugarane.

 

CIMG5348 800x600
                                                                  Mahognylistene har ein tykkelse på 4 mm.

 

CIMG5349 800x600
                                                  Matrialen må passast til, før den vert limt fast.

 

CIMG5350 800x600
                                                                                      Ferdig med lim.

 

CIMG5355 800x600
                                                                                              BB side.

 

CIMG5357 800x600
                                                                  Då var lugaren ferdig for sliping.

 

CIMG5358 800x600
                                                               Ferdig med mahognyen i midtkabinen.

 

CIMG5361 800x600
                                                       Passa til matrialen i akterkabinen.

 

CIMG5362 800x600
                                                                              Limt fast på BB side.

 

CIMG5363 800x600
                                                                          Limt fast på STB side.

 

CIMG5370 800x600
                                                                Alle deler på plass og klar for sliping.

 

CIMG5371 800x600
                                                              Lita hylle oppe på sida.

 

CIMG5372 800x600
                                                            Mahognyen er slipt ferdig i fremste kabinen.

 

CIMG5377 800x600
                                                                           Støvete sida.

 

CIMG5379 800x600
                                                 Nå er sidene slipt ferdig og klar for lakking.

 

CIMG5383 800x600
                                                                            1. strøk med lakk.

 

CIMG5384 800x600
                                                                 Skal ha på fleire strøk med lakk.

 

CIMG5387 800x600
                                                                   Sengekarmar og lister er montert.

 

CIMG5391 800x600
                                                                              Stikkøya  i akterkabinen.

 

CIMG5396 800x600
                                           Det har vore mykje lakking av innreiding, i det siste.

 

CIMG5393 800x600
                                                   Så må det lagast trapper, her ned til fremste lugarane.

 

CIMG5395 800x600
                                               Det skal monterast bjørk kryssfiner bak trappa.

 

CIMG5403 800x600
                                                                       Trappa må også lakkast.

 

CIMG5405 800x600
                                                                     Trappeholet ned til akterkabinen.

 

CIMG5408 800x600
                                                          Trappa ned til akterkabinen.

 

CIMG5409 800x600
                                                                              Slik vart den.

 

CIMG5410 600x800
                                                 Dørkarmar til fremste kabinen og til toalettet.

 

CIMG5411 600x800
                                                                 Då er alle dørkarmane på plass.

 

CIMG5415 600x800
                                                      Då vart det også mahogny i bakerste badet.

 

CIMG5424 800x600
                                                                               Slipt ferdig.

 

CIMG5426 800x600
                                                              Tenkte å laga skap over vasken.

 

CIMG5427 800x600
                                                               Luke over nedgangen til akterkabinen.

 

CIMG5429 800x600
                                                        Den skal dekka opningen over døra.

Fortsett vidare til Bygg nr 78 - del 5